Projektové řízení


Posuňte se ve své kariéře s některým z certifikátů projektového řízení

Školení PRINCE2 Foundation

Certifikační kurz PRINCE2® Foundation lze realizovat prezenčně (v Bratislavě, Košicích a podle zájmu iv jiných městech na Slovensku) nebo formou on-line školení (někdy nazývaný také virtual classroom) na dálku z jakéhokoli místa. Cenově nejvýhodnější formou je re realizace e-learningu, protože neexistuje poozezení ani na konkrétní čas a studenti se mohou vzdělávat kdykoliv. Každá forma školení končí mezinárodní certifikační zkouškou, která se také realizuje on-line na dálku v jakémkoli termínu. Nejlepších výsledků dosahují studenti, kteří realizují školení prezenčně, protože jejich vnímání není rušeno externími vlivy, jako je tomu při webinářovém školení.


Ke školení PRINCE2® Foundation získáte přístup k unikátnímu e-Learningu se speciálně připravenými videi, texty a testovacími otázkami, které podstatně zjednodušují pochopení přednášené problematiky. Prezenční školení obsahuje navíc i anglicko-slovenskou učebnici „Základy metody projektového řízení PRINCE2®“, která byla vytvořena pro naše studenty PRINCE2, pro kratší a efektivnější přípravu.

Kdo se může zúčastnit školení

PRINCE2® Foundation je základní úroveň certifikace metodiky a PRINCE2. Školení je vhodné pro všechny účastníky projektů, vedoucí pracovníky firmy, pro projektové manažery, vedoucí a členy projektových týmů, dodavatele a uživatele výstupů z projektů, zaměstnance zabezpečující pořizování projektů, finanční pracovníky, studenty ekonomie a projektového managementu nebo komukoliv, kdo se chce připravit na mezinárodní certifikaci PRINCE2®, aby tím zvýšil šance pro získání dobré pracovní pozice v budoucnosti.


Výhodou je, že dané školení není ohraničeno žádnou specifickou hospodářskou oblastí. Projekty se realizují ve všech sektorech národního hospodářství a kvalifikace projektového manažera je často vyžadována.

Délka trvání kurzu PRINCE2

Prezenční nebo on-line školení trvá 2 nebo 2,5 dne. Obě varianty přebírají kompletní učivo, v případě 2-denního kurzu je školící den rozšířen zhruba o 1,5 hodiny.


Samotnému školení předchází předkurzová příprava z poskytnutých materiálů v trvání 10-20 hodin.


K samustudiu poskytujeme dvojjazyčnou učebnici PRINCE2® a E-learning ve kterém je celá metodika zpracována ve formě videopřednášek.

E-learning dále obsahuje testovací otázky, které slouží k přípravě na certifikační zkoušku, množství podpůrné dokumentace, vzory manažerských dokumentů.

Certifikát PRINCE2 Foundation a Practitioner

Mezinárodní certifikát PRINCE2® Foundation nebo Practitioner ve formě e-certifikátu je zahrnut v ceně školení. Studenti si jej najdou ve svém osobním účtu na peoplecert.org.


Certifikát platí 3 roky a lze jej obnovit buď zopakováním zkoušky nebo zakoupením členství v MyAxelos. Papírový certifikát se vydá na základě žádosti a stojí 60 GBP včetně standardního poštovného. Tato možnost vám bude nabídnuta v emailu po ukončení certifikace.

Obsah kurzu

Školení je koncipováno tak, že školitel probere celou metodiku popsanou v manuálu „Managing Successful Projects With PRINCE2“. Pro úroveň Během školení se přebírá celá metodika PRINCE2® Foundation. Cílem je pochopení metodiky PRINCE2®, příprava účastníků na mezinárodní zkoušku PRINCE2® a zároveň motivování účastníků k používání získaných vědomostí v praxi.


Úroveň certifikace Practitioner již nevyžaduje další znalosti, ale jedná se spíše o pochopení souvislostí mezi jednotlivými procesy a tématy a jejich uplatnění v reálném vzorovém projektu.

Co se studenti naučí?

Obecné zásady projektového řízení – co jsou to projekty, proč je vhodné používat projektové řízení, rozdíl mezi projekty a běžným provozem firmy:


  • Sedm PRINCE2® témat – zadání projektu – business case, organizace, kvalita, plány, rizika, změny a progres projektu
  • Sedm PRINCE2® procesů – předprojektová příprava, strategické řízení projektu, iniciace projektu, řízení etapy, řízení dodání produktu, řízení přechodu mezi etapami, ukončení projektu
  • Sedm principů PRINCE2® – neustálé odůvodnění opodstatněnosti projektu, učení se ze zkušeností, definované role a odpovědnosti, řízení po etapách, řízení na základě výjimky, zaměření se na produkty, přizpůsobení PRINCE2® prostředí projektu
  • Pochopí vzájemné vztahy mezi tématy, procesy a principy, jakož i jejich uplatnění na vzorech reálných projektů.

Cena kurzu obsahuje

Cena kurzu je různá pro prezenční školení a pro on-line školení. V ceně prezenčního školení nabízíme jako jediní na Slovensku dvojjazyčnou anglicko-slovenskou učebnici „Základy metody projektového řízení PRINCE2®“ a přístup do e-learningového prostředí na stránce www.prince-2.sk. E-learning obsahuje více než 4 hodiny videopřednášek rozdělených podle oblastí metodiky PRINCE2®, množství doplňkové dokumentace a možnost realizovat si on-line zkušební testy pro prověření pochopení metodiky.

Cena kurzu dále obsahuje:

  • E – certifikát
  • telefonické a emailové konzultace
  • občerstvení a polední menu, pokud to nebylo na začátku dohodnuto jinak.
  • Závěrečná mezinárodní zkouška – voucher pro zkoušku Foundation a také pro zkoušku Practitioner

Kdo vás bude školit PRINCE2?

Hlavním školitelem je Ing. Branislav Gablas PhD. Školitel má 14 letou praxi školení PRINCE2® a dosaženo nejvyššího možného vzdělání PRINCE2® Professional. Zároveň pracuje jako projektový manažer více IT projektů. Branislav Gablas zároveň působí jako pedagog na vysoké škole a metodiku projektového řízení přednáší i v zahraničí.