2 významné zmeny v certifikátoch a skúškach Peoplecert – AXELOS

Peoplecert

Začiatkom februára sa uskutočnil prvý z avizovaných webinárov Peoplecert, na ktorých informoval svojich partneroch o plánoch a novinkách na najbližšie obdobie. Z pomedzi viacerých oznámení Peoplecert (AXELOS) sme vybrali 2 správy, o ktorých Vás budem informovať v tomto príspevku.

Vymazanie záznamu z registra úspešných kandidátov

Pokiaľ sledujete môj profil tak ste sa dozvedeli, že od roku 2023 bude dĺžka všetkých certifikátov vydaných Peoplecert stanovená na 3 roky. Takže aj certifikáty PRINCE2 Foundation, prípadne ITIL 4 Foundation budú mať platnosť obmedzenú na 3 roky.

Predchádzajúca informácia bola taká, že ak certifikáty nebudú obnovené, tak budú kompletne vymazané z databázy úspešných kandidátov. Táto informácia bola dnes zmenená a bolo nám oznámené, že žiadne mená nebudú vymazávané z registra úspešných kandidátov AXELOS, len k menu bude priložená poznámka. Obsah poznámky nám nepovedali, viem si predtaviť niečo také, že “Certifikát PRINCE2 Foundation je expirovaný”, neplatný alebo niečo podobné.

Ďalší dôvod pre re-certifikáciu bude určite aj uvedenie ďalšej verzie PRINCE2. V súčasnosti posledná platná verzia bola uvedená na trh v roku 2017. Pôvodne sa nazývala PRINCE2 2017, neskôr bola premenovaná na verziu 6. Predpokladá sa, že v roku 2023 bude uvedená na trh verzia 7, čo pravdepodobne ukončí platnosť starších verzií 5 a verzie 6, ktoré sú obidve platné v súčasnosti. Verzia 5 sa využíva pri menšinových jazykoch, kde nebola verzia 6 preložená.

Realizovanie papierových aj on-line skúšok po ukončení školenia

Od 1.2.2022 Peoplecert umožnil realizovanie skúšok iba prostredníctvom diaľkového dohľadu – proktora. Skúšky boli online a bolo potrebné inštalovať špeciálnu aplikáciu, ktorá sa nazýva ExamShiels. Inštalácia aplikácie Examshield spôsobovala mnohých študentom problémy, a v mnohých prípadoch sa vôbec nedala nainštalovať.

Peoplecert uvádza, že pracuje na verzii, ktorá bude web-based, to znamená že bude fungovať v pehliadači Chrome.

Oveľa významnejšou zmenou je to, že bude predstavená možnosť, že školiaca agentúra bude mať možnosť dohliadať na realizovanie certifikačnej skúšky a to nielen online, ale že bude znovu zavedená aj papierová forma. Procedúra bude pomerne jednoduchá, príslušná ATO požiada o túto možnosť, ale nie v každom prípade to bude schválené.

Okrem toho aj podmienky realizácie budú iné. Zatiaľ ich presne nepoznám, ale je pravdepodobné, že počas skúšky bude musieť byť v miestnosti inštalovaná WEB kamera alebo iným spôsobom bude dohliadané, že študenti nebudú môcť podvádzať.

Loading