Projektové riadenie


Posuňte sa vo svojej kariére s niektorým z certifikátov projektového riadenia

Forma školenia

Posuňte sa vo svojej kariére s niektorým z certifikátov projektového riadenia

Prezenčné školenie PRINCE2.

V súčasnosti otvárame prezenčný verejný kurz veľmi zriedka. Náklady sú pomerne vysoké a zvyčajne potrebujeme ma 5 študentov, aby sme prezenčný kurz otvorili.

Naďalej však pretrváva záujem firiem o osobné školenie zamestnancov. Vo väčšine prípadov sú preto prezenčné školenia uzavreté a neuverejňujeme ich ani vo svojom kalendári.

Firmy si veľmi dobre uvedomujú výhody osobného stretnutia s lektorom a hradia takéto školenie zamestnancov aj keď je cena školenia na jedného zamestnanca vyššia ako pri iných formách vzdelávania.

Aké sú výhody prezenčného školenia?

 1. Zamestnanci sú kompletne sústredení na vzdelávanie, nesledujú svoje mobily, neodbiehajú na neplánované porady a podobne.
 2. Zamestnanci sa aktívne zapájajú do diskusie a navzájom konzultujú niektoré firemné projekty, čo môže priniesť dynamiku do ich vlastnej práce
 3. Veľkým prínosom je zoznámenie sa sa navzájom (častokrát sú účastníci školenia PRINCE2 z rôznych sekcií a navzájom sa nepoznajú) a zoznámenie sa aj s lektorom. ktorý im môže neskôr pomôcť vyriešiť problémy spojené s riadením ich projektov.
 4. Prezenčné školenie prináša lepšie výsledky študentov, študenti sa viac pripravujú pred školením a certifikačné skúšky príliš neodkladajú.
 5. Prezenčné školenie PRINCE2 podporuje určitú formu team-buildingu, čiže tímy sa viac zohrávajú, podnecujú prirodzenú súťaživosť
 6. Školenia sa častokrát zúčastňujú aj niektorí riadiaci pracovníci a tým majú možnosť sledovať, ako sa pracovníci pripravujú a ako chápu prednášanú metodiku.

Prezenčné školenie je prirodzene drahšie ako on-line webinárová forma hlavne z dôvodov prenájmu priestorov, občerstvenia, časovej a finančnej náročnosti lektora pri presúvaní, poskytujú sa tlačené školiace materiály a podobne.

Online školenie PRINCE2

Online školenia PRINCE2 sú dnes prevládajúcou formou projektového vzdelávania. Niekedy sa nazývajú aj webinárové školenia alebo živé vysielanie, lebo sú podobné rôznym formám živého vysielania.

Tu je potrebné si uvedomiť, že nie všetky webinárové systémy sa hodia na živé školenie, hlavne z dôvodu interaktivity. Je vhodné, ak online školenie PRINCE2 do istej miery reflektuje prezenčnú formu a to hlavne:

– možnosťou lektora klásť otázky ktorémukoľvek účastníkovi

– možnosť ktoréhokoľvek účastníka opýtať sa čokoľvek lektora bez toho, že by musel lektor v systéme niečo prepínať

– možnosť pýtať sa otázky textovou formou ktoré vidia aj ostatní študenti

Aké sú výhody online kurzu PRINCE2?

 • On-line vzdelávanie je v každom prípade podstatne lacnejšie, ako prezenčné vzdelávanie. Ani lektor, ani študenti nemusia nikam cestovať, šetrí sa tým čas pre všetkých a aj cestovné náklady, náklady na ubytovanie lektora, občerstvenie a podobne.
 • Možnosť zdieľa viac zdrojov podkladových materiálov, využívať viacero virtuálnych tabúľ, využívať špeciálne aplikácie, ktoré umožňujú okamžité vyhodnotenie znalostí študentov.
 • Vynechanie časti alebo aj celej prednášky nespôsobí veľkú dieru v získaných vedomostiach, lebo celé školenie sa nahráva a preto sa k nemu môžu študenti kedykoľvek vrátiť. 
 • Nevýhodou online živého kurzu PRINCE2 je potreba kvalitného internetového pripojenia a počítača s mikrofónom a web kamerou.
 • Nepopierateľnou nevýhodou oproti prezenčnému školeniu je zaangažovanosť študentov. Za obrazovkou svojho monitora sa každý cíti bezpečnejšie a pohodlnejšie a častokrát to zvádza k pasivite, k robeniu iných činností než je počúvanie lektora. Takéto pasívne počúvanie prednášok sa častokrát blíži k eLearningu a u takýchto študentov sú získané vedomosti z PRINCE2 metodiky oveľa horšie.

Elearning PRINCE2

Najlacnejšou, ale najmenej efektívnou formou vzdelávania je využitie eLearningu. 

PRINCE2 Foundation vo forme eLearningu pokrýva celú metodiku prince 2 obsiahnutú v manuáli “Managing succesfull projects with PRINCE2”.

Správny eLearning by mal striedať videoprednášky, písaný text, skúšobné otázky, prípadne nejaké logické hry súvisiace so vzdelávanou problematikou.

Elearning PRINCE2 spĺňa všetky tieto požiadavky a navyše má aj podcastovú formu, takže je možné počúvať prednášky počas šoférovania a podobne.

Výhody a nevýhody PRINCE2 eLearning-u

Pri uvažovaní o zakúpení eLearningu kurzu PRINCE2 je dobré zvažovať všetky pozitívne aj negatívne stránky tejto formy vzdelávania.

 1. Cena školenia eLearning PRINCE2 je najnižšia zo všetkých foriem. Je to preto, že tam nie je žiadna interakcia so školiteľom a takéto kurzy môžu predávať aj rôzni sprostredkovatelia. Ak však je cena jediný dôvod, pre ktorý kupujete eLearning je potrebné sa zamyslieť, či Vám takáto forma vzdelávania vyhovuje.
 2. Možnosť vzdelávať sa, keď budete mať čas. Toto je veľmi pozitívny argument, ale na druhej strane je veľmi nebezpečný. Ľudia si väčšinou nájdu mnoho dôvodov, prečo sa práve teraz nemôžu učiť a tak si všetko zvyčajne nechávajú na poslednú chvíľu.
 3. Nespornou nevýhodou je nemožnosť konzultovať preberané učivo s lektorom. Ak sa raz  niečo naučíte nesprávne alebo nepochopíte lekciu, tak vám to zostane do konca a môže sa to prejaviť na záverečnom teste. Kompenzovanie tejto nevýhody je možno zakúpením konzultácií s lektorom PRINCE2, čo ale môže navýšiť cenu do tej miery, že bude podobná s on-line školením.

Akú formu školenia PRINCE2 si vybrať?

Je možné, že si kúpite eLearning školenie PRINCE2 a zistíte, že vám to nevyhovuje. Alebo si kúpite on-line kurz a nebudete mať dobré pripojenie na Internet, prípadne budete mať iné prekážky brániace realizovaniu online školenia. V takýchto prípadoch je vždy možné up-grejdnúť školenie na vyššiu formu s doplatkom.

Pokiaľ si vyberiete PRINCE2 školenie v našej firme, tak máte možnosť vyskúšať si formu vzdelávania, ktorá vám najviac vyhovuje. 

Elearning PRINCE2 umožňuje pozrieť si pár lekcií bez toho, že by ste museli niečo zaplatiť. Takisto máte možnosť pozrieť sa u nás na on-line živé školenie alebo prezenčné školenie PRINCE2. Nazýva sa to “Ochutnávka PRINCE2” a stačí, keď nám zatelefonujete alebo napíšte Email a môžete sa prísť pozrieť na naše najbližšie školenie PRINCE2.