Vyberte si některé z našich školení

pixabay agilegames

Co jsou agilní hry?


Agilita, jako moderní způsob řízení projektů se stále více uplatňuje v mnoha oblastech a pro jeho snazší pochopení a implementaci se používají agilní hry. Některé se realizují během školení (například Scrum), některé se realizují samostatně, například jako team building.


Typy agilních her.


Existuje mnoho různých agilních her a každá z nich se zaměřuje na jiné aspekty agilní metodologie. Některé z nejznámějších agilních her jsou:


Scrum Poker – je to hra, která pomáhá týmu Scrum rychle a jednoduše odhadnout časové nároky různých úkolů.


Kanban – Kanban není tak úplně hra, ale způsob práce, který se zaměřuje na vizualizaci a sledování toku práce v rámci týmu.


The Marshmallow Challenge – tato hra pomáhá týmu zlepšit svoji schopnost spolupracovat a inovovat při tvorbě řešení.


The Penny Game - tato hra pomáhá týmu uvědomit si význam optimalizace procesu a zvýšit jeho efektivitu.


Agile Trivia – tato hra pomáhá týmu lépe pochopit agilní metodologii a zlepšit své znalosti o ní.


The Ball Point Game – tato hra pomáhá týmu lépe pochopit význam iterativního vývoje a inkrementálního zlepšování.


Agile Jenga – tato hra pomáhá týmu zlepšit jeho schopnosti v oblasti spolupráce a koordinace při řešení problémů.


Lego Game – tato hra pomáhá týmu lépe pochopit význam a výhody agilního přístupu k vývoji softwaru a produktů.


Retrospektiva – Retrospektiva je agilní hra, která se používá ke zhodnocení minulého sprintu nebo cyklu a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit.


Lean game – Tato hra se používá k vysvětlení principů metody Lean a zlepšení procesů.


Agile 20xx – Tato hra se používá k uvedení týmu do agilní metodologie a principů, a to prostřednictvím zábavných cvičení a aktivit.


Product ownership game – Tato hra se používá ke zlepšení komunikace mezi Product Ownerem a týmem v rámci Scrum.


Planning poker – Tato hra se používá k odhadování náročnosti úkolů a stanovení priority v rámci jednotlivých sprintů ve Scrum týmu


Agile ball game – Tato hra se používá pro trénink spolupráce a komunikace v týmu a pro rychlé rozhodování.


V dalším popíši principy některých agilních her.

Loading