ITIL


Information Technology Infrastructure Library

Školení a certifikace ITIL

Čo je ITIL?

Information Technology Infrastructure Library (nebo běžně využívaná zkratka ITIL) je mezinárodně uznávaný neustále se vyvíjející komplexní soubor postupů a směrnic pro řízení a správu IT sektoru. Jedná se o celosvětově nejpopulárnější komplex osvědčených postupů, které se používají pro řízení IT služeb. ITIL se zaměřuje na celý životní cyklus IT služeb s cílem zajistit, aby byly služby poskytovány vždy efektivně a ve vysoké kvalitě.

Historie a cíle

Mezinárodně uznávaný soubor pro řízení a správu IT služeb ITIL byl vyvinut v 80. letech 20. století britskou vládní agenturou CCTA, Central Computer and Telecommunications Agency, kdy začala postupně vydávat jednotlivé publikace shrnující nejlepší zkušenosti z praxe řízení služeb IT. Za posledních 30 let se stal celosvětově uznávanou metodikou, neustále se vyvíjející a přizpůsobující současným trendům tzv. ´must have´ kvalifikací IT manažerů.


První verze ITIL® (označovaná jako ITIL® V1) byla vydána v r. 2010. 1989. Jejím klíčovým rysem už tehdy bylo, že se nejednalo o pravidla vymyšlená úředníky či teoretiky, ale o skutečnou a osvědčenou praxi. Díky tomu, že ITIL obsahoval postupy, které skutečně fungovaly, došlo k jeho rychlému rozšíření mimo britský vládní sektor, pro který byl původně určen. Zhruba na přelomu století je ITIL® považován za mezinárodně akceptovaný standard pro řízení služeb informačních technologií.


Aktuální čtvrtá verze knihovny ITIL (označovaná jako ITIL4, uvedená začátkem roku 2019) vzešla z předchozích tří verzí jako odpověď na neustále rostoucí potřebu přizpůsobit služby novým trendům v oblasti IT poskytnutím praktického a flexibilního základu pro organizace na jejich cestě v novém světě digitálních transformací.


ITIL4 pomáhá týmům na celém světě v plnění cílů a celkové byznys strategii a poskytuje ucelený (end-to-end) model fungování pro dodávku a provoz technologicky založených produktů a služeb.


V současnosti je vlastníkem metodiky Axelos.


Cílem metodiky ITIL je neustálé zlepšování kvality dodávaných služeb IT z pohledu byznysu iz pohledu zákazníka. Využívání těchto 'best practice' postupů a doporučení v praxi vedlo k celosvětovému úspěchu a rozšířenému využití osvojením si této metodiky prostřednictvím školení a kurzů s certifikacemi na různých úrovních podle předchozích zkušeností s ITIL. Jsou určeny pro projekty na nejnižších úrovníachi pro mezinárodní projekty na celém světě.

Využití ITIL v praxi

Pro svou praktickou využitelnost a rozšířenost lze ITIL považovat za standard pro řízení IT projektů na všech úrovních.


Mezi nejvýznamnější výhody využívání metodiky ITIL lze považovat:

 • spokojenost uživatelů a zákazníků s IT službami
 • efektivní nastavení a řízení IT služeb
 • zlepšování kvality řízení
 • neustálé zlepšování dostupnosti, kvality služeb a přizpůsobování se trendům
 • zvýšení zisků a obratů firmy, efektivní využívání zdrojů az toho plynoucí finanční úspory
 • úspora času při uvádění nových produktů a služeb na trh
 • optimalizace rizik a praktické využívání podkladů ITIL metodiky pro rozhodování ve firmě

Certifikace ITIL

ITIL je specifický tím, že poskytuje všeobecné vzdělání a certifikaci a zároveň i vysoce specializovanou specifikaci ve více oblastech.

V současnosti se školí hlavně verze 4 - ITIL v4. Certifikace začíná zkouškou ITIL Foundation, která pokrývá všeobecné znalosti o poskytované službě.

Následně je třeba vybrat si některou z oblastí specializace:

 • Strategie služeb (SS)
 • Návrh služeb (SD)
 • Přechod na služby (ST)
 • Provoz služeb (SO)
 • Průběžné zlepšování služeb (OSI)

Tyto úrovně mají logické pokračování a lze realizovat jednu nebo více úrovní certifikace.

Certifikace se dále stupňuje přes úroveň ITIL Expert až po úroveň ITIL MAster.

Pracovní místa a trendy související s ITIL.

Certifikace ITIL zvýšila hodnotu a postavení mnoha IT profesionálů ve velkých i malých organizacích.

Jelikož technologie mají vliv na všechny, největší výhody a největší cenu za správu služeb souvisejících s technologiemi mají malé společnosti. K udržení stabilního fungování technologických služeb musí být manažeři vyškoleni v oblasti řízení služeb a technologií.

Dobrou zprávou o certifikaci ITIL je, že se stala cennou pro každého IT profesionála: ať už jde o systémového administrátora nebo CIO. Mnohé velké korporace mají interní trenéry nebo mentory, kteří pomáhají doprovázet projekty různými postupy rámce ITIL. Přestože se jedná o poradce pro konkrétní oblast, mentoři mají globální pohled na profesi IT a dokáží identifikovat problémy během několika minut.

Certifikace ITIL je pro projektové manažery cenná, protože jde o osvědčení, které je pro ně známé – proces životního cyklu vývoje je pro ně přirozený. Většina projektových manažerů již zná proces řízení projektů, takže certifikace ITIL je pro ně přirozená.

IT manažeři, architekti a inženýři nemusí být schopni dosáhnout nejvyšší úrovně certifikace ITIL. I základní znalosti však mohou pomoci

podpořit proces ITIL tím, že usměrní manažery IT projektů a ovlivní návrh služeb.

Manažeři služeb informačních technologií (IT) jsou důležitými lidmi v organizacích, ale v podnikání hrají různé role. Jedna z tabulek společnosti AXELOS pomáhá manažerům služeb utřídit si, co dělají, jak pracují a kam by měl nový manažer služeb zapadnout.