Cena školenia projektového riadenia


Od čoho závisí cena školenia všetkých typov kurzov projektového riadenia?

Cena školenia projektového riadenia

Každá oblasť projektového riadenia má špecificky stanovenú cenu, ktorá závisí od nasledovného:


 • certifikačnej autority
 • povinnosti zakúpiť skúšku
 • formy školenia

Cena školenia v závislosti od certifikačnej autority

 • Málokto si uvedomuje, že pokiaľ realizujete školenie, kde certifikát vydáva slovenská alebo zahraničná certifikačná autorita, tak táto cena je pevná bez rozdielu, na akej zľave sa dohodnete so školiacou autoritou. Tento polatok certifikačnej autorite môže predstavovať častokrát aj niekoľko sto Euro. Preto zníženie ceny alebo poskytnutie akejkoľvek zľavy sa vždy realizuje iba z čiastky, ktorú získava školiaca autorita za realizovanie školenia.

Napríklad pri určitom type školenia PRINCE2, môže zľava zo štandardnej ceny predstavovať 20%, ale v konečnom dôsledku, celá táto zľava sa môže premietnuť len do zníženia zisku alebo príjmov školiacej firmy a v tomto konkrétnom prípade môže byť zisk firmy znížený aj o 40 – 50%. Častokrát zľava 10% je klientmi považovaná za symbolickú, ale pre školiacu agentúru to môže predstavovať zníženie zisku aj o 30%.

Tu si treba uvedomiť, že aj pre školiacu firmu sú náklady so školením rozdelené do 2 skupín.


 • Fixné náklady, ktoré sa nemenia v závislosti od počtu študentov – napríklad poplatky za školiteľa, prenájom miestnosti a podobne. Tie sú rovnaké, či sa školí 5 alebo 15 študentov.
 • Variabilné náklady, ktoré súvisia s počtom študentov, teda náklady na školiace materiály, stravu a podobne.

Povinnosť zakúpiť aj certifikačnú skúšku

Pre každý typ školenia je iná situácia, čo sa týka povinnosti zakúpiť certifikačnú skúšku. Majiteľ licencie AXELOS a aj certifikačná autorita Peoplecert vyžadujú, že študent sa nesmie zúčastniť školenia, pokiaľ nemá zakúpenú aj certifikačnú skúšku. Týka sa to napríklad obľúbených školení PRINCE2 a ITIL. Niektoré firmy uvádzajú cenu školenia bez skúšky, aby získali trhovú výhodu, ale zároveň upozornia, že skúšku je potrebné dokúpiť.


Niektoré certifikačné autority netrvajú na tom, že študenti si musia zakúpiť skúšku a môžu si po školení rozmyslieť, či si skúšku doobjednajú. Takto to napríklad funguje s certifikáciou Scrum.


Podobná situácia je s certifikáciou PMI. Tak školiace firmy iba pripravia študentov na certifikačnú skúšku, ale študenti si musia zabezpečiť skúšku u certifikačnej autority. Školenia sa môže zúčastniť v podstate ktokoľvek, ale skúšku môžu realizovať iba študenti, ktorí splnia určité predpoklady. Niekedy je to povinnosť získania nižšieho certifikátu, alebo povinnosť získania praxe v projektovom riadení. Napríklad PMI vyžaduje niekoľko tisíc projektových hodín strávených na rôznych pozíciách, aby študentov pripustili k realizovaniu skúšky.

Forma školenia

Vo všeobecnosti existuje 3 formy vzdelávania:


 • Prezenčné školenie
 • Online školenia
 • eLearning

Prezečné školenie

Pod pojmom prezenčné školenie rozumieme kurz, ktorý sa realizuje v uzavretom priestore, kde sa nachádza aj prednášajúci aj študenti. Môže to byť trieda, alebo akýkoľvek iné miesto spĺňajúce podmienky na školenie. Prezenčný kurz môže byť spravidla verejný alebo uzavretý. Verejný je taký, na ktorý sa môže prihlásiť akýkoľvek záujemca. Uzavreté školenia sa realizujú pre niektorú konkrétnu firmu a zvyčajne sa vyučovania nezúčastňuje žiadna tretia osoba mimo firmy.


Prezenčné školenia patria k najdrahším, lebo prednášajúci a/alebo aj študenti musia cestovať na nejaké miesto, čo je spojené so zvýšenými nákladmi a stratou času. Okrem toho je potrebné zaplatiť aj za školiacu miestnosť, občerstvenie, prípadne ďalšie služby.


Prezenčné školenie je zároveň najefektívnejšia forma vzdelávania, lebo školiteľ je priamo vo vizuálnom kontakte so študentami, môže prebiehať konštruktívna diskusia, kladenie otázok a podobne.


On-line školenie

Online školenie sa občas nazýva aj webinárové školenie alebo virtuálna trieda. V tomto prípade je prednášajúci aj študenti za počítačom vo svojich priestoroch a všetci sú prepojení prostredníctvom Internetu. Prednášajúci školí študentov rovnakým spôsobom ako v triede, môže byť aj podobné tempo vzdelávania, ale výsledný efekt je zvyčajne nižší ako pri prezenčnom kurze.


Prečo je školiaci efekt pri webinárovom školení nižší?

Ak berieme do úvahy, že školiteľ používa rovnaké školiace materiály, že prednášky vyzerajú podobne, tak potom zníženie efektu školenia je ovplyvnené účastníkmi školenia lebo:

 • Účastníci zvyčajne nemajú ani zapnutú kameru a tak sa cítia za monitorom úplne odizolovaný od vplyvu školiteľa. Počas školenia odbiehajú, kontrolujú si poštu, telefonujú alebo odpovedajú na správy
 • Účastníci sa nezapájajú do diskusie – keď školiteľ položí otázku, študenti majú pocit, že sa pýta vždy “niekoho iného”. Nesnažia sa na otázku odpovedať a pravdepodobne ani nerozmýšľajú nad tým, aká je správna odpoveď.

Študenti sa menej sami pýtajú – vedia, že školenie sa nahráva a preto ak niečomu nerozumejú, tak sa spoliehajú na to, že z nahrávky to pochopia. Pritom si vo väčšine prípadov nahrávku ani nepozrú.

Je zrejmé, že keby tieto 3 uvedené fakty nebola pravda, tak by efekt on-line školenia bol rovnaký ako pri prezenčnom školení. Stačila by väčšia angažovanosť a motivácia.


Cena on-line školenia je podstatne nižšia ako pri prezenčnom školení a pohybuje sa zhruba 50-70% prezenčného školenia (ak nepočítame cenu za certifikačnú skúšku, ktorá je v obidvoch prípadoch rovnaká.


Elearning

Elearning je najmenej efektívna forma školenia a zároveň najlacnejšia. Ňiekedy sa táto forma nazýva aj “self paced” čo by sa dalo preložiť ako pokračovanie vlastným tempom. Výhoda je naozaj v tom, že študenti sa učia kedy chcú a koľko chcú.


Nevýhoda je v tom, že ak niečomu nerozumejú alebo niečo zle pochopia, tak nemajú možnosť opýtať sa školiteľa na jeho názor. Nakoľko prístup do eLearningu platí 6-12 mesiacov, tak študenti majú tendenciu odkladať aj vykonanie záverečnej skúšky.