Certifikujte sa najznámejšou metodikou PRINCE®

Naše školenia a školiace materiály patria k najkvalitnejším na trhu. Hodnota, ktorú u nás získate ďaleko prevyšujecenu.

Certifikujte sa najznámejšou metodikou PRINCE®

Naše školenia a školiace materiály patria k najkvalitnejším na trhu. Hodnota, ktorú u nás získate ďaleko prevyšujecenu.

PRINCE2 OK300

PRINCE2 na úrovni Foundation a Practitioner je najobľúbenejšia metóda projektového riadenia na Slovensku aj celosvetovo.

Scrum 300
Agilná metodika Scrum

Scrum je najpoužívanejší agilný rámec riadenia projektov. Je veľmi obľúbený pre svoju jednoduchosť a ľahké nasadenie.

ITIL 300
Prevádzka IT - ITIL

ITIL je rámec osvedčených postupov pre poskytovanie IT služieb, ktorý môže firmám pomôcť riadiť IT systémy.

Agilní projektové řízeníe


Agilita při řízení projektů přináší flexibilutu a zvýšení přínosů projektu

Certifikační školení

Proč se školit u nás

Firma INBOX SK je lídrem na trhu školení projektového řízení. Specializujeme se na úzký okruh školení, které poskytujeme s nejvyšší kvalitou. Naším cílem je poskytovat mnohem vyšší hodnotu než cenu školení. Abychom našim studentům co nejvíce usnadnili studii a zároveň podstatně zvýšili pochopení metodiky, vydali jsme učebnici – „Základy metody projektového řízení PRINCE2“, vytvořili jsme několik e-learningových kurzů, zkušebních testů a podobně.

Školení PRINCE2®

Školení PRINCE2® má 2 úrovně certifikace a to Foundation a Practitioner. Nejefektivnější formou vzdělávání je prezenční kurz, ale z důvodu různých omezení, zvýšených nákladů na cestování a podobně, se v současnosti realizuje zhruba 60% školení PRINCE2 online. 20% kurzů je prezenčních a to hlavně vnitrofiremní kurzy a zbývajících 20% se realizuje prostřednictvím eLearningu.


Studium PRINCE2 prostřednictvím eLearningu je nejméně efekltivní a vyžaduje intenzivní domácí přípravu. Chybějící možnost kladení otázek a odpovědí školiteli může být realizována prostřednictvím dodatečných konzultací. Úroveň certifikace PRINCE2 Foundation lze zvládnout i prostřednictvím eLearningu, ale úroveň Practitioner je podstatně náročnější a bez kontaktu se školitelem je zvládnutí závěrečného testu velmi obtížné.


Certifikáty PRINCE2 se využívají hlavně v IT firmách nejen kvůli zvýšení úspěšnosti projektů, ale častokrát i proto, že certifikáty Foundation a Practitioner jsou vyžadovány u veřejných zakázek. Kromě IT, se častokrát využívají certifikáty i ve státní správě, konzultačních firmách, marketingových agenturách, při řízení projektů z Eurofondů a ve všech oblastech, kde je důležité, aby nebyly překročeny náklady projektu nebo aby se neprodlužovala doba dodávky.

Školení Scrum

Agilní metoda projektového řízení Scrum je nejrychleji se rozvíjející oblast projektového řízení. Je to hlavně kvůli tomu, že životnost produktů a řešení na trhu se výrazně zkracuje a klasické metody řízení (jako například PRINCE2) neposkytuje dostatečnou pružnost při aktualizování požadavků na vyvíjený produkt nebo službu.

Na rozdíl osu PRINCE2, kde je školení zaměřeno na vysvětlení metodiky na reálných projektech, školení Scrum probíhá jako jako reálný projekt, během kurzu se vytvoří reálný tým, modelují se procesy v reálném projektu, studenti si vyzkouší techniky prioritizace, odhadování a podobně.

Výsledkem školení je skutečná dodávka pro zákazníka, přičemž studenti se střídají v rolích Scrum Developer, Scrum Master a Scrum Product Owner, čímž získávají teoretické znalosti a zároveň praktické zkušenosti z práce na agilním Scrum projektu.

Školení ITIL®

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je rámec poskytující pokyny pro osvědčené postupy týkající se všech aspektů správy služeb od konce po konec (end to end service management). Pokrývá celé spektrum lidí, procesů, produktů a využití partnerů.

ITIL dnes praktikuje téměř každá společnost poskytující IT služby zákazníkům. Procesy, úkoly a kontrolní seznamy popsané v ITIL nejsou specifické pro organizaci, ale mohou být implementovány jakoukoli organizací. Poskytuje organizaci rámec pro plánování, implementaci a měření IT služeb.

Jak ze samotného názvu vyplývá, ITIL je vhodný pouze pro firmy provozující informační systémy a jeho používání by mělo vést z eliminování různých incidentů, odstraňování závad, zvyšování dostupnosti služeb, zkvalitňování procesů, zvyšování bezpečnosti systémů a zkvalitňování poskytovaných elektronických služeb.

Vyberte si některé z našich školení